کارنامه دمنتور

در این بخش افتخارات و اتفاقات خوب و بد دمنتور را در تقویم زمان بندی می توانید مرور کنید. رنگ آبی افتخارات دمنتور، رنگ سفید اتفاقات خوب دمنتور، رنگ خاکستری فعالیت های دمنتور و رنگ قرمز هم اتفاقات ناخوشایند آن است. جهت اطلاع بیشتر در مورد هر کدام از این اتفاق ها، به آرشیو اخبار سایت مراجعه کنید.