پاترمور از مجموعه کتاب کوتاه چهار قسمتی غیر داستانی مرتبط با تاریخ جادوی هری پاتر رونمایی کرد

امسال انتشارات پاترمور قصد دارد مجموعه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی کوتاه غیر داستانی را با عنوان «هری پاتر: سیری در…» منتشر کند که براساس کتاب‌صوتی «هری پاتر: تاریخ جادو» نوشته شده‌اند که در نمایشگاه کتابخانه بریتانیا با همین نام پیش از این منتشر شده بود.