عوامل دمنتور


سمت: مدیر دمنتور
تعداد مطالب: ۳۲۹۶
تاریخ عضویت: ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ
Avatar photo

سمت: نویسنده و مترجم
تعداد مطالب: ۶۲۳
تاریخ عضویت: ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ
Avatar photo

سمت: مدیر اخبار و مسئول صفحه گوگل+
تعداد مطالب: ۵۲۲
تاریخ عضویت: ۱۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹ ق.ظ
Avatar photo

سمت: مدیر دمنتور
تعداد مطالب: ۵۷
تاریخ عضویت: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹ ق.ظ
Avatar photo

سمت: مدیر انجمن گفتگو
تعداد مطالب: ۶
تاریخ عضویت: ۳ بهمن ۱۳۸۹، ۷:۴۰ ق.ظ
Avatar photo

سمت: مدیر رادیو دمنتور
تاریخ عضویت: ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳ ق.ظ
Avatar photo

سمت: مسئول صفحه فیس بوک
تاریخ عضویت: ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ